Wij vinden het zeer belangrijk onze patiënten (en hun naasten) van uitgebreide en goede informatie te voorzien. Daarom zorgen wij voor een goede uitleg over zaken als de diagnose, de behandelmogelijkheden, wat deze mogelijkheden inhouden, welke risico’s bepaalde behandelingen met zich meebrengen, wat de patiënt zelf kan doen om zijn herstel te bevorderen, etc.

Optimalisering van de kwaliteit van onze zorgverlening is een doorlopend proces waarin de betrokkenheid van onze patiënten een belangrijke rol speelt. Daarom vragen wij onze cliënten middels evaluatieformulieren hun mening en ervaring kenbaar te maken. Deze informatie wordt vervolgens aangewend om de kwaliteit van onze zorgverlening verder te ontwikkelen.

X
Close X