Consulten / behandeling
Voor behandelingen, houden wij ons strikt aan de hygiëne eisen en de extra maatregelen zoals die vanuit de RIVM en onze beroepsvereniging NVCG zijn vastgesteld. Indien u verkouden bent, hoest en/of u zich ziek voelt, vragen wij u hierbij vriendelijk de afspraak te verschuiven naar een later tijdstip wanneer u minimaal 24 uur geen klachten meer heeft. Dit kan uiteraard kosteloos via 010-8400672 of via info@naturalbeautykliniek.com. Wij vragen u als cliënt met een verhoogd risico of verminderde weerstand om niet naar de kliniek te komen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Wat doen wij aan hygiëne?

 • U wordt bij het maken van een afspraak telefonisch gevraagd door onze afsprakenbureau of u gezondheidsklachten heeft en of uw gezinslid in isolatie zit. Indien u op een van de vragen met JA beantwoord, dan kunnen we helaas uw afspraak niet inplannen. Nieuwe afspraak zal gemaakt worden nadat u tenminste 24 uur klachtenvrij bent en/of indien 14 dagen na het laatste contact met de huisgenoot in thuisisolatie. Er zijn twee vragen die aan u worden gesteld:
  • Heeft u last van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, diarree of koorts?
  • Bevindt een huisgenoot van u zich in thuis isolatie?
 • Gezonde cliënten, zonder klachten (van hoesten, keelpijn, koorts en/of neusverkoudheid) kunnen worden geholpen. Ook indien een huisgenoot in thuisisolatie verkeert, moet helaas het bezoek aan de kliniek worden uitgesteld.
 • Graag uw handen desinfecteren met het pompje op de balie of uw handen te wassen in het toilet.
 • Er geldt een “geen hand schudden beleid” in de kliniek.
 • U wordt gevraagd zoveel mogelijk alleen te komen. Indien nodig kan 1 begeleider worden toegelaten.
 • Indien u  tijdens het bezoek aan de kliniek onverwacht toch luchtwegklachten blijkt te hebben, krijgt u direct een chirurgisch masker type II aangereikt en wordt het kliniek bezoek uitgesteld.
 • Wij vragen u met pin of creditcard te betalen. Indien u enkel met contant geld kan betalen, vragen wij u met gepast geld te betalen.
 • De kliniek wordt dagelijks huishoudelijk gereinigd en voor en na het contact tussen de cliënt en het personeel van Natural Beauty Kliniek, wordt handhygiëne toegepast.

Controle afspraken
Indien u toch niet tevreden bent en graag een controle afspraak in wilt plannen, kunt u dit telefonisch doen via 010-8400672. De assisente maakt dan een controle afspraak bij uw behandelend arts.

Wij vragen u bovenstaande adviezen ook bij een eventuele controle afspraak in acht te nemen. Als u verkouden bent, hoest en/of u zich ziek voelt, willen we u dringend verzoeken uw afspraak te verzetten. U kunt dit regelen via 010-8400672 of via info@naturalbeautykliniek.com.

Onze artsen

Al onze artsen zijn BIG geregistreerd en Drs Elham ALizadeh Fanaeilou is cosmetisch arts KNMG.

logo cosmetisch arts knmg b

Onze producten

Natural Bauty Kliniek gebruikt hyaluronzuur fillers die al meer dan 20 jaar op de markt zijn en waarvan al  miljoenen behandelingen zijn uitgevoerd. Hun veiligheid en langetermijneffecten zijn uitgebreid in kaart gebracht en u als client zult dus niet voor verassingen komen te staan. Wij gebruiken de fillers van Allergan. Deze fillers hebben niet alleen een CE-keurmerk, maar ook een FDA goedkeuring. De Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) hanteert zeer scherpe regels alvorens een filler dit keurmerk te geven. Ten slotte kunnen alle hyaluronzuren die wij bij Natural Beauty Kliniek gebruiken, indien nodig, actief worden opgelost door Hyason (Hyaluronidase).

Gratis intake gesprek altijd met één van onze artsen

Tijdens de intake heeft u de mogelijkheid om kennis te maken met uw behandelend arts. Uw verwachtingspatroon, de conditie van uw huid, uw gezondheid en andere aspecten worden beoordeeld om tot een weloverwogen advies te komen. De kosten van de behandeling en de alternatieven worden duidelijk vooraf met u besproken. U als cliënt wordt volledig geïnformeerd als u een cosmetische behandeling of ingreep overweegt. U moet een weloverwogen keuze kunnen maken en  goed weten waar u aan begint.

Kwaliteit en veiligheid

Wij garanderen de basisveiligheid van iedere cliënt. Dit betekent, dat wij als zorgverlener vermijdbare schade bij cliënten zoveel mogelijk voorkomen door gebruik te maken van professionele standaarden en richtlijnen. Wij zijn lid van de NVCG (Nederlandse Vereniging van Cosmetische Geneeskunde). Wij worden 2-jaarlijks geaudit op hygiëne en wij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen binnen de huidige wetgeving en kwaliteitskaders. Wij zijn hiervoor in het bezit van een certificaat.
Er zijn bij ons in de kliniek de juiste voorzieningen aanwezig voor het uitvoeren van verrichtingen en de omgeving voor cliënten is veilig en comfortabel.

Complicatie specialist

Dr. Decates is dé specialist in het oplossen van complicaties met fillers en Botox. In het zeldzame geval dat er complicaties optreden na een filler of botox behandeling, die niet door de behandeld arts kunnen worden opgelost, werkt Natural Beauty Kliniek samen met complicatie specialist Dr. Tom Decates PhD van het Erasmus MC. Dr. Decates is gepromoveerd op het gebied van complicaties met injectables en is daarmee een grondlegger op het gebied van wetenschappelijk onderzoek binnen de cosmetische geneeskunde.

 

Kwaliteitseisen

NVCG

Wij zijn lid van de NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde). De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is de van overheidswege erkende wetenschappelijke vereniging voor cosmetische geneeskunde en heeft als doel om de kwaliteit en voorlichting van medische cosmetische behandelingen te verbeteren. Op 12 november 2019 is het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg gepubliceerd door het Zorginstituut Nederland (ZIN). Dit kwaliteitskader is dé landelijke norm voor zorgverleners en klinieken om de kwaliteit van de cosmetische zorg te waarborgen. Wij als kliniek zijn verplicht om ons aan deze eisen te houden. Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg is als kwaliteitsinstrument opgenomen in het openbare Register van het Zorginstituut. Dit Register maakt zichtbaar wat cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars van elkaar verwachten over wat goede zorg is en vormt de basis voor toezicht en verantwoording. Voor de inhoud van het kwaliteitskader klik hier.

De doelstellingen en activiteiten van de NVCG kunt u hier vinden. Aangezien onze artsen lid zijn van de NVCG, zijn zij verplicht om jaarlijks een bepaalde hoeveelheid accreditatie punten te behalen en om  aan alle kwaliteitseisen te voldoen. Dit doen zij door middel van het bijwonen van vergaderingen, workshops, bijscholing, seminars, congressen en audits. Ook worden de artsen gevisiteerd door andere artsen. Hier vindt u de NVCG veldnorm minimum vereisten voor de faciliteit en omstandigheden voor cosmetisch artsen. Wij als kliniek voldoen aan de eisen van de NVCG.

Onze organisatie en ons beleid is er op gericht om bij te dragen aan de kwaliteit van onze kliniek, zoals het beleggen van verantwoordelijkheid, overlegstructuur en procedures.

Onze behandelingen, prijzen, eventuele bijwerkingen en complicaties staan duidelijk vermeld op onze website. Uiteraard zal de arts u uitleg geven over de behandelingen.

VVAA

Wij zijn lid van de VVAA en hebben in samenwerking met de VVAA en Waveland een beleidsplan opgesteld met betrekking tot WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) , WGBO (Wet op  de geneeskundige Behandelingsovereenkomst), wet BIG en de AVG (privacy wet). Dit is gecontroleerd door de VVAA en Waveland en wij voldoen aan deze richtlijnen.

Wij voldoen aan de wet WGBO (Wet op  de geneeskundige Behandelingsovereenkomst)

De WGBO geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is tussen ons als zorgverlener en u als cliënt. Voor de behandeling worden er foto’s gemaakt, zodat u een goed beeld heeft van het resultaat van de behandeling. Uiteraard worden deze foto’s alleen besproken en gezien tussen u en de arts.

Voorafgaand aan uw behandeling krijgt u van ons digitaal op de Ipad in onze kliniek formulieren die u dient te ondertekenen:
1. Gezondheidsverklaring: Hierin worden een aantal vragen gesteld over uw gezondheid om te bepalen of u geschikt bent voor een cosmetische behandeling.
2. Behandelovereenkomst: Dit formulier tekent u na het intake gesprek met de arts. Dit is een formulier waarin alles wordt vermeld over de behandeling van uw keuze, inclusief de bijwerkingen en complicaties. De artsen van Natural Beauty Kliniek informeren u altijd zo goed mogelijk, zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen.

 1. AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) formulier: Dit is een formulier waarin duidelijk wordt omschreven hoe er met uw gegevens wordt omgegaan.

Welke rechten heeft de cliënt volgens de WGBO?

Volgens de WGBO heeft u als cliënt recht op:

 • begrijpelijke informatie over uw gezondheid (Welke informatie moet uw arts u geven?);
 • toestemming geven voor een behandeling;
 • inzage in het medisch dossier (dat 15 tot 20 jaar bewaard moet worden);
 • privacy en geheimhouding van medische gegevens;
 • vrije artsenkeuze;

Welke plichten heeft u als cliënt?

U moet uw zorgverlener goed, eerlijk en volledig informeren over uw (gezondheids)situatie. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter uw (zorg)wensen in kaart brengen en een geschikt behandelplan opstellen.

Incidenten / complicaties en calamiteiten

Wij erkennen, registreren en bespreken incidenten, complicaties en calamiteiten om tot blijvende verbeteringen van de zorg te komen. Hieronder vindt u meer informatie.

Complicaties

Indien er sprake is van een complicatie ten gevolge van een behandeling die u in een van onze klinieken heeft ondergaan, is het belangrijk dat u contact opneemt met de artsen van Natural Beauty Kliniek

Wij zijn 6 dagen in de week bereikbaar via het afsprakenbureau op nummer 020-4638668 en buiten de openingstijden via het nummer dat u wordt meegedeeld via de voicemail.

De artsen zullen in eerste instantie de complicatie beoordelen en een passende oplossing aanbieden.

Indien de artsen van Natural Beauty Kliniek niet zelf de complicatie kunnen verhelpen, bestaat er de mogelijkheid dat u wordt doorverwezen naar de complicatie-filler poli in het Erasmus MC Aesthetics te Rotterdam of het Medisch Lasercentrum te Amsterdam, waarmee onze artsen een nauwe samenwerking hebben.

Incidenten / calamiteiten

Natural Beauty Kliniek volgt onderstaande procedure als zich een incident voordoet.

 • In kaart brengen van het incident,
 • Onderzoek naar het incident, in samenwerking met de betrokken zorgverlener, collega’s en andere deskundigen,
 • Zo snel als mogelijk besluiten welke maatregelen genomen moeten worden,
 • Inlichten van de betrokken zorgverlener en het betrokken organisatieonderdeel over de uitkomsten en conclusies van de analyse.
 • Inlichten van client (of vertegenwoordiger van client) of nabestaanden als het incident bij merkbare gevolgen
 • Het incident aantekenen in het patientendossier, met tijdstip en namen van betrokkenen bij het incident.
 • Informeren van cliënt over de manier waarop gevolgen evt. kunnen worden weggenomen of beperkt.
 • Informeren van cliënt over zijn rechten als gevolg van een incident.
 • U kunt bij ons indien nodig de contactgegevens opvragen van de calamiteiten functionaris bij Natural BEauty Kliniek

Klachten

Wij informeren u graag over hoe wij omgaan met klachten binnen de praktijk.

 • U als cliënt, nabestaande van een overleden cliënt of vertegenwoordiger van een cliënt, kunt schriftelijk een klacht indienen over een gedraging van ons jegens u als cliënt.
 • Ook kunt u schriftelijk een klacht indienen als wij weigeren een persoon in het kader van de zorgverlening als vertegenwoordiger van een cliënt te beschouwen.
 • Wij stellen u op de hoogte als wij onze klachtenregeling wijzigen.
 • Wij hebben een klachtenfunctionaris aangesteld voor onze organisatie die u op uw verzoek gratis van advies kan dienen met betrekking tot de indiening van een klacht, u bij kan staan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. Er kan contact opgenomen worden met DOKh.

  .

 • Onze klachtenfunctionaris voert zijn functie onafhankelijk van ons uit.
 • Vraagt u ons indien nodig naar de contactgegevens van de klachtenfunctionaris.
 • Wij hebben een klachtenformulier beschikbaar welke u kunt gebruiken voor het indienen van een klacht, vraagt u ons hiernaar.
 • Wij onderzoeken uw klacht zorgvuldig.
 • De behandeling van uw klacht is gericht op het bereiken van een bevredigende oplossing voor beide partijen.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.
 • U ontvangt van ons binnen 6 weken na de indiening van de klacht een schriftelijke mededeling waarin wij onze beoordeling van de klacht onderbouwen met redenen en aangeven welke beslissingen en maatregelen wij zullen nemen en binnen welke termijn deze beslissingen en maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
 • Indien wij voor het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht ons inziens meer tijd nodig hebben, kunnen wij die termijn met ten hoogste 4 weken verlengen. Indien dit het geval is, brengen wij u hiervan schriftelijk zo snel mogelijk op de hoogte.
 • U kunt de geschilleninstantie (DOKH.nl) inroepen als:
  • Wij niet zorgvuldig volgens de wet met uw klacht(en) om zijn gegaan.
  • U vindt dat de mededeling die u van ons ontvangt over onze beoordeling en maatregelen aangaande uw klacht, uw klacht in onvoldoende mate wegneemt.
  • U redelijkerwijs de klacht niet bij ons neer kunt leggen, omdat de omstandigheden dit niet toelaten.
  • Zie voor verdere informatie over geschillen ons informatieblad over geschillen.
 • Iedereen die betrokken is bij uw klacht en daarbij de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens, is verplicht tot geheimhouding daarvan (behoudens wanneer de wet hem of haar verplicht tot bekendmaking, of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze klachtenprocedure).

Geschillen

Wij informeren u graag over hoe wij omgaan met geschillen binnen de praktijk en hoe het voorleggen van geschillen aan de geschilleninstantie in zijn werk gaat.

 • De praktijk is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.
 • U kunt geschillen schriftelijk aan de geschilleninstantie voorleggen.
 • Wij brengen u op de hoogte indien de mogelijkheden om geschillen aan de geschilleninstantie voor te leggen wijzigen.
 • U kunt geschillen voorleggen aan de geschilleninstantie indien:
  • Wij niet zorgvuldig volgens de wet met uw klacht(en) om zijn gegaan.
  • U vindt dat de mededeling die u van ons ontvangt over onze beoordeling en maatregelen aangaande uw klacht, uw klacht in onvoldoende mate wegneemt.
  • U redelijkerwijs de klacht niet bij ons neer kunt leggen, omdat de omstandigheden dit niet toelaten.
 • U als cliënt, een nabestaande van een overleden cliënt, of een vertegenwoordiger van een cliënt kunt geschillen schriftelijk voorleggen aan de geschilleninstantie.
 • De geschilleninstantie doet uiterlijk binnen 6 maanden na de voorlegging van het geschil uitspraak.
 • De geschilleninstantie maakt de uitspraak over het geschil openbaar zodanig dat deze niet tot personen herleidbaar is, behalve voor zover het ons zelf betreft.
 • De contactgegevens van de geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten zijn de volgende:

Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR
Tel: 072-520 83 25 (dagelijks van 9.00 tot 15.00 uur)
E-mail: klachtenengeschillen@dokh.nl
Website: www.dokh.nl

X
Close X